De I.C.B.P. (ook wel bekend als C.I.P.O. = Conseil International pour la Préservation des Oiseaux) houdt eens in de vier jaar een Wereldconferentie die als regel in hetzelfde land plaats vindt als het, eveneens vierjaarlijkse, Internationale Ornithologische Wereldcongres. Daar vele I.C.B.P.-vertegenwoordigers ook deelnemen aan het grote Ornithologische Congres is het logisch dat de Conferentie van de I.C.B.P. voor of na dat Congres wordt gehouden. Zo werd direct na het Internationale Ornithologische Congres te ’s-Gravenhage van 1970, de World Conference van de I.C.B.P. op Texel gehouden De I.C.B.P. belegt echter daarnaast vergaderingen van zijn drie ’continentale’ Secties: een Europese, een pan-Amerikaanse en een Aziatische. De Europese Continentale Sectie komt eveneens om de vier jaar bijeen, juist tussen de Wereldconferenties in en zo vond in 1972 van 15 tot 19 mei de Europese Conferentie plaats te Mamaia in Roemenië, na die van 1968 in Hongarije en van 1964 in lerland. In Mamaia werd besloten de 1976-Conferentie in de Duitse Bondsrepubliek te houden.