Dit jaar zal door de Biologischen Arbeitsgemeinschaft Zwillbrook een uitgebreid onderzoek plaatsvinden naar de slaapplaatsvluchten van de Grutto in het Zwillbrocker Venn, Kreis Ahaus, Westfalen, Duitsland. Daarvoor zal een gedeelte van de vogels gemerkt worden met kleurringen. Overdag zullen de afzonderlijke vogels zich grotendeels in Nederland (Gelderland, Overijssel, Drenthe) ophouden en daar gecontroleerd moeten worden. Omdat wij deze gebieden slecht kennen veroorzaakt dit moeilijkheden bij ons onderzoek. Misschien is het voor waarnemers, die in deze gebieden regelmatig in het veld zijn, mogelijk ons enige inlichtingen te verschaffen over de gebieden waar zich Grutto's bij voorkeur in grote aantallen gehouden of broeden. Omdat ons onderzoek reeds in de eerste maanden van dit jaar een aanvang neemt zullen wij spoedige berichten zeer op prijs stellen. Thomas Willers, Kampenweg 4, 4426-Vreden, Duitsland.