Naar aanleiding van het artikel ’Vogels en de Vogelwet’ in ’Het Vogeljaar’ nr. 4 (blz. 140-141) heb ik enkele vragen over de wettelijke bepalingen ter beantwoording in de vragenrubriek, ontvangen. Een aantal van deze vragen wordt in deze aflevering van de rubriek beantwoord.