De Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland (SOVON) heeft het plan opgevat mede te werken aan het door de European Ornithological Atlas Committee (EOAC) georganiseerde project; het samenstellen van een atlas over de verspreiding van broedvogels in Europese landen. Deze atlas is reeds grotendeels gereed voor Groot Brittannië en lerland, terwijl er in enkele andere landen, zoals Denemarken en Frankrijk, thans aan wordt gewerkt. Het bestuur van SOVON is van mening dat ook in Nederland voldoende waarnemers aanwezig zijn om met het project een begin te maken. In enkele provincies, zoals Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland, zijn regionale organisaties hiermee reeds op weg in overleg met de NOU-commissie die de totstandkoming van SOVON heeft voorbereid.