In het stimulerende artikel van de heer Sj. Span in het Friesland-nummer van „Het Vogeljaar” van november 1972, worden, zonder in details te treden, bepaalde stromingen in vogelbeschermerskringen aangeduid. Nu inmiddels de ontwikkeling en de discussie op gang is gekomen, lijkt het me juist om ook in „Het Vogeljaar” verschillende stemmen te laten klinken.