Nummer II omdat er in het Vogeljaar nr. 4, 18e jaargang, blz. 324 reeds is geschreven over het merkwaardige gedrag van een Witte Kwikstaart. Het ging toen over een Witte Kwikstaart, die tegen wieldoppen tikte vlak bij zijn broedplaats. Dit stukje kunt u beschouwen als een vervolg of aanvulling van bovengenoemde mededeling.