De Blauwe Reiger is ongetwijfeld één van onze meest karakteristieke broedvogels. Ons polderlandschap zou zonder zijn bekende silhouet ondenkbaar zijn. Het is dan ook geen wonder, dat bekende Nederlandse ornithologen zich juist met deze soort hebben bezig gehouden. De namen van Thijsse, Verwey, Brouwer en Strijbos zijn dan ook middels de door hen aan deze vogel gewijde geschriften onverbrekelijk aan de Blauwe Reiger verbonden. De reigerstudie van Verwey, over het paarvormingsgedrag zoals hij dat in 1924 in de kolonie „Stadwijck” op Goeree waarnam, is zelfs een klassiek werk geworden. We schrijven nu 1973 en er is sinds Verwey zijn waarnemingen deed bijna een halve eeuw verstreken. Als we nu de talloze pagina’s van onze recente vogelkundige tijdschriften doorbladeren is het verschil in aandacht voor de Blauwe Reiger, met vroeger vergeleken, opvallend. Of het nu de landelijke tijdschriften zijn, of de, gelukkig, talrijke plaatselijke periodieken: slechts sporadisch vinden we reiger-waarnemingen tussen de pagina-lange verslagen van waarnemingen van zeldzaamheden. Je zou bijna denken, dat de Blauwe Reiger een ornithologisch „stiefkind” is geworden, hoe onmogelijk dat biologisch ook is.