Dit verslag is een samenvatting van ganzenwaarnemingen in het noordelijke kustgebied van Groningen, inclusief het tot deze provincie behorende deel van de ingedijkte Lauwerszee. Eerder zijn verschenen rapporten over de jaren 1969-1970 en 1970-1971, de laatste in ’Het Vogeljaar’ jrg. 20 (1972) pag. 22. Het Lauwerszeegebied was daarbij niet inbegrepen. In het seizoen 1971-1972 werden vrijwel wekelijkse waarnemingen gedaan in het gebied van de Eemspolder en de Emmapolder (gem. Uithuizermeeden en Uithuizen) en de Lauwerspolder (gem. Uithuizen en Usquert) door de schrijver, en eveneens regelmatig in het gebied van de Noordpolder (gem. Usquert, Warffum, Baflo en Eenrum) en de Linthorst Homanpolder (gem. Eenrum) door A. J. Meeuwissen. Laatstgenoemde was ook in de gelegenheid waarnemingen te doen op het aangrenzende deel van de Waddenzee. Verder werd gebruik gemaakt van resultaten van maandelijkse tellingen op de internationale data door H. Bouwes (Noordpolder, Lauwerspolder), G. Jager (Linthorst Homanpolder) en de Vogelwerkgroep van de KNNV te Groningen (Westpolder en Lauwerszee, gem. Ulrum).