In het TNO-nieuws, orgaan van de Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, jaargang 27 – nr. 10 – oktober 1972 verscheen een uitgebreide serie artikelen als rapport van bovenvermelde werkgroep over de invloed van bestrijdingsmiddelen en andere vergiftige stoffen op vogels en zoogdieren in ons land. De gehele serie beslaat niet minder dan 106 pagina’s, geïllustreerd met foto’s, tabellen, grafieken en kaartjes. Alle artikelen bevatten uitgebreide litteratuur-opgaven. Omdat deze belangrijke serie artikelen niet voor iedereen gemakkelijk toegankelijk is en tevens alles in het Engels is gepubliceerd hebben wij de samensteller prof. dr. J. H. Koeman verzocht de Nederlandse samenvattingen van de artikelen in ’Het Vogeljaar’ te mogen opnemen.