Door de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging wordt al sedert 1952 een reeks Wetenschappelijke Mededelingen uitgegeven, waarvan thans nr. 96 bij de drukker is. In de serie zijn verschillende avifaunistische mededelingen verschenen; een aantal hiervan is uitverkocht. Dikwijls worden de boekjes uitgegeven in samenwerking met andere organisaties, b.v. met vogelwerkgroepen, de Vogelbescherming, de Fryske Akademy, de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten, met het RIN of met een speciale werkgroep. De leden van de KNNV kunnen de mededelingen verkrijgen tegen een speciale ledenprijs. Is er samenwerking bij de uitgave met een andere vereniging, dan geldt voor de leden van deze vereniging ook de lagere voorkeursprijs. Thans zijn verkrijgbaar: