In het geboomte rondom het oude boerderijtje van Staatsbosbeheer in de polder Langenbroek onder de gemeente Streefkerk hebben in 1971 vijf paren stootvogels gebroed. Hieronder een overzicht van de betreffende paren: 1. Torenvalk in wilg 1 in torenvalkenkast op ca. 10 m hoogte; 6 eieren, 5 jongen uitgevlogen. 2. Torenvalk in wilg 2 in eendenkorf op ca. 5 m hoogte; 5 eieren, 4 jongen uitgevlogen. 3. Torenvalk in oude pereboom in torenvalken kast op ca. 6 m hoogte; 7 eieren, 6 jongen uitgevlogen. 4. Ransuil in dezelfde pereboom in torenvalken kast, ca. 1 m onder de kast van de Torenvalk; 5 eieren, 3 jongen uitgevlogen. 5. Bosuil in eendenkorf op knotwilg: 4 eieren, na drie weken broeden uitgehaald. Deze begon met broeden op 12 april.