Omdat er de laatste jaren steeds meer aandacht geschonken wordt aan verkeersslachtoffers, is begin 1972 een aanvang gemaakt met het verzamelen van gegevens betreffende de Zaanstreek. Nu, na een jaar, zijn deze gegevens uitgewerkt om een beeld te krijgen van het totaal aantal slachtoffers in de Zaanstreek. Omdat de omlegging Guisweg, de Leeghwaterweg (nabij de Zaanse Schans) en de Communicatieweg van Assendelft frequent bezocht zijn, kunnen we van deze trajecten een vrij goed beeld krijgen. Op deze trajecten is twee tot drie maal per maand naar verkeersslachtoffers gezocht. In sommige gevallen werden gegevens van verkeersslachtoffers doorgegeven door mensen die elke dag langs zo’n traject reden. In het algemeen bevinden de slachtoffers zich langs de weg of in de berm. Vaak worden de slachtoffers door ratten weggesleept, ook predatie door Kraaien (Zwarte) en meeuwen (voornamelijk Zilver- en Kokmeeuwen) is geconstateerd. Hierdoor krijgt men geen juist beeld van het exacte aantal jaarlijkse slachtoffers. Vier maal per maand werden de wegen in de bebouwde kommen van de Zaanstreek zoveel mogelijk naar verkeersslachtoffers afgezocht. Doch van deze onderzochte gemeenten kunnen we nog geen exact beeld krijgen van de jaarlijkse slachtoffers. Dit komt door het feit dat niet alle straten bezocht zijn, aangezien dit veel tijd zou gaan kosten. In de volgende jaren zullen wij ons dan ook niet meer bezighouden met de verkeersslachtoffers in de bebouwde kom van de Zaangemeenten, omdat de slachtoffers hier voornamelijk Huismussen en Spreeuwen zijn. Wel zullen wij ons bezig houden met de slachtoffers van de omlegging Guisweg, die Communicatieweg Assendelft, de Leeghwaterweg en de autoweg Wormerveer/via Marken-Binnen. Niet alle Zaangemeenten zijn naar verkeersslachtoffers afgezocht, doch men kan daar stellig slachtoffers verwachten.