Op de binnenplaats van de woning van de familie Jautze, Colijnlaan 2, Emmeloord heeft zich iets merkwaardigs voorgedaan. In de openingen in een muur, die is opgetrokken uit beton-decoratieblokken heeft één Merel niet minder dan drieëntwintig nesten gebouwd! Uiteraard waren niet alle bouwsels even netjes afgewerkt, maar de toekomstige kinderkamer, die ten slotte werd uitgekozen, was stellig niet de fraaiste. Hierin werden vier eieren gelegd, waarop het wijfje ging zitten broeden. Helaas is alle moeite tevergeefs geweest. Woensdagmorgen 2 mei 1973 omstreeks vijf uur hoorde de familie Jautze een verschrikkelijk lawaai op de binnenplaats, maar toen men ging kijken was er niets meer te zien. De Merel vertoonde zich niet meer en is vermoedelijk door een kat of een ander roofdier gepakt of verjaagd. Kennelijk is deze Merel ’in de war’ geraakt, omdat alle openingen volkomen op elkaar lijken. Dan bouwde de vogel hier, even later op een andere plaats, dan weer een andere plek enz. Men kon zien dat de vogel zenuwachtig was. Wellicht ’flat-neurose’? Ik heb ergens over iets dergelijks gelezen, maar kan me niet meer herinneren waarin. Toen speelde zich iets dergelijks af in een stapel draineerbuizen.