Van Mej. T. Blankevoort, te Heerlerheide, secretaresse van de Vogelwacht Limburg, ontving ik de volgende vraag ter beantwoording in het Vogeljaar.