Op Schouwen-Duiveland heeft zich even ten zuidwesten van het dorpje Serooskerke in de huidige gemeente Westerschouwen sedert 1953 een prachtig natuur- en recreatiegebied ontwikkeld. Het Staatsnatuurreservaat ’Schelphoek’. Dit gebied dreigt echter door de aanleg van een weg, die de Brouwersdam met de in het kader van het Deltaplan geplande Oosterscheldedam moet gaan verbinden, te verdwijnen.