Ethiopië heeft al erg vroeg in de bijzondere belangstelling gestaan van ornithologen en de gewone vogelliefhebbers onder wie gemakshalve dan ook maar de verzamelaars. Reeds in 1830 trok Rueppell al verzamelend door het noordelijke deel, Eritrea. Omstreeks 1870 verschenen de eerste specifieke vogelexpedities in het land. Britten en Italianen lieten daarbij enige documenten na, die precies een eeuw later van groot belang zouden blijken te zijn voor de samenstelling van de eerste systematische overzichten. Emil K. Urban en Leslie H. Brown voltooiden in 1970 hun ’Checklist of the birds of Ethiopia’. Zij telden 827 soorten! Urban en Brown moeten daarbij voor een schier onmogelijke taak hebben gestaan. Aangenomen mag worden, dat die 827 soorten nog geen eindscore vormen. Met andere woorden: er kunnen in Ethiopië nog onontdekte soorten voorkomen ...