Het is vooral aan ornithologen als Van der Heide, Lebret en Eijgenraam te danken dat de Nederlandse kooien nu een heel wat betere reputatie genieten dan vroeger het geval was. Zij hebben immers met cijfers kunnen aantonen dat in het overgrote deel van onze kooien de vangst voor een zeer groot percentage uit inlandse Wilde Eenden bestaat. Hiervan is als regel een flink aantal binnen het afpalingsrecht van de kooien uitgebroed en met de hulp van de kooikers voorspoedig opgegroeid. De kooiker ’oogst’ dus voor een belangrijk deel ’wat hij zelf gezaaid heeft’ en dat is meer dan menig jager van zichzelf zal kunnen zeggen!