Dr. ten Kate overleed 4 mei van dit jaar in Kampen, ook zijn geboorteplaats in 1901. Hij studeerde biologie in Utrecht en promoveerde in 1926. In 1927 werd hij aangesteld als leraar in de biologie aan het Lyceum in Kampen en in 1933 als rector aan dit zelfde instituut tot aan zijn pensioen-datum in 1966. Als onderdeel van zijn studie heeft hem de ornithologie speciaal geboeid. Hij was in bezit van langzamerhand opgebouwde vogel-huiden collectie (nu in het Zoölogisch Museum in Amsterdam) en een kleine eierencollectie. In 1918 werd hij lid van de Club van Vogelkundigen en in 1966 erelid van de NOU. Zijn voornaamste verdiensten voor de Club waren zijn redactie-werkzaamheden voor ’Limosa”, welke hij als secretaris-redacteur van 1929 tot 1970 heeft behartigd. ledereen weet welke werkzaamheden zo’n functie met zich meebrengt (correspondentie, telefoontjes, correcties enz.). Hieruit vloeide voort de rubriek ’Ornithologie van Nederland’, het standaardwerk ’De Nederlandse Vogels’ wat de rubriek ’voorkomen’ betreft en de ’Avifauna van Nederland’. Hij was tevens jarenlang dé stimulans voor de door hem opgerichte ’Club van Zuiderzeewaarnemers’. En dat gedurende 41 jaar! Als persoon was hij een uiterst beminnelijk mens en persoonlijk heb ik veel prettige uren (en dagen) bij hem en zijn echtgenote doorgebracht. Hij ruste in vrede. W. Ph. J. Hellebrekers