Niet alleen voor de beginnende jager, maar ook de oude rot in het vak zal hier beslist zaken in vinden om zijn kennis uit te breiden. Maar ook de vogel- en natuurbeschermers kunnen uit dit boek veel leren en als men het artikel op pag. 328 goed gelezen heeft zal men beslist ook kennis willen nemen van de inhoud van dit boek. Het hoofdstuk over jachtveldverzorging slaat beslist niet alleen op het jachtwild, ook de andere vogels en alles wat leeft en groeit doen hier hun voordeel mee. Het aanleggen van dekking (bijvoorbeeld het planten van heggen e.d.), het planten van besdragende heesters (voedsel), maar ook nestgelegenheid wordt hierdoor bevorderd. Het aanleggen van voerakkers en voerplaatsen, drink- en baadgelegenheden. Het aanbrengen van nestbeschermers over grondbroeders en wildredders voor de maaibalk. In kort bestek nog iets over nestkasten. Dit onderwerp moet volgens mijn mening in een volgende druk uitgebreid worden. Evenals de aanbevolen litteratuur. Bij de adressenlijst ontbreken o.m. Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten In Nederland, Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee en de Nederlandse Ornithologische Unie.