De beschreven vogelgemeenschap bevindt zich grotendeels binnen de grenzen van de gemeente Aalten, een klein deel behoort bij de gemeente Lichtenvoorde en ligt ten N.O. van het oude stadje Bredevoort. Het beginpunt van de inventarisatieroute ligt ongeveer 500 m buiten de bebouwde kom van dit stadje. Er zijn drie redenen voor het publiceren van dit artikel. Ten eerste is het hieronder vermelde gebied opgenomen in één der zgn. ’landschapsparken’, die momenteel in voorbereiding zijn bij het Ministerie van CRM te weten het landschapspark dat het gebied der gemeenten Winterswijk en Aalten tot aan Varsseveld omvat. Ten tweede heeft men in de herfst van 1972 vóór de ruilverkaveling van de gemeente Aalten gestemd; hiermee zal dus een begin worden gemaakt. Welke invloed deze ruilverkaveling op dit landschap en zijn vogelbevolking heeft, zal in de toekomst moeten blijken. Allereerst is daartoe een inventarisatie noodzakelijk van de huidige vogelstand. Deze twee redenen staan, zoals u begrepen hebt, niet naast elkaar maar tegenover elkaar. ’Een landschapspark’ doet ons denken aan een zekere conservering van het landschap. Een ruilverkaveling roept bij ons associaties op met bulldozers, draglines, mooie rechte wegen en afgepaste kavels. Het voert te ver om hier nogmaals een discussie over te beginnen. In de ANWB recreatiebrochure nr. 13 staat over deze problematiek alles te lezen.