In 1966 is tezamen met Faunabeheer en het Wereld Natuurfonds begonnen met een poging om de Raaf (Corvus corax) als broedvogel terug te brengen in de Nederlandse Avifauna. Een soortgelijke poging was reeds in 1936 ondernomen, maar heeft toen niet het gewenste succes opgeleverd. Van Tienhoven voerde enige, van een vriend uit Lithauen afkomstige, jonge Raven in, en plaatste deze in een grote volière op het natuurmonument De Veluwezoom bij Dieren. Hij liet ze echter na een jaar weer vrij. De vogels bleven aanvankelijk in de buurt, maar na enkele maanden werden ze niet meer waargenomen.