In 1972 konden wij mededelen, dat het aantal inzendingen voor onze vogelfotoparade zich in stijgende lijn bewoog. Helaas is er dit jaar sprake van enige teruggang. In totaal zonden twee en twintig inzenders en drie inzendsters 69 foto’s ter beoordeling. Naast de teleurstelling van het kleinere aantal deelnemers, de vreugde dat ten minste drie dames gehoor hebben gegeven aan onze oproep van het vorige jaar. De inzending van mej. Rina Groesz, Amsterdam was bovendien zo goed van kwaliteit, dat de jury niet veel moeite had haar een eervolle vermelding toe te kennen. De door haar op Spitsbergen vastgelegde Kleine Alk oogstte onmiddellijk onze bewondering. De beide andere eervolle vermeldingen – goed voor ƒ 30. gingen naar H. Koks te Geulle voor zijn Kuifduiker en Frits van Daalen, Haarlem voor de Grote Lijster. De Kuifduiker in prachtkleed – één in Nederland uiterst zelden gefotografeerde vogel – had bijna een hogere prijs behaald maar kreeg ten slotte net één stem te weinig bij de jury. Ook de Grote Lijster verdient naar onze mening zeker de toegekende eervolle vermelding al valt op compositie en achtergrond wel wat te zeggen. De taak van de jury was ook dit jaar beslist niet eenvoudig. Na een voorselectie lagen 20 foto's op tafel waaruit de zes winnende prenten gekozen moesten worden. Wij kunnen u verklappen, dat de discussies hierover tot zeer laat in de avond voortduurden.