Elton en Sponselee (publicatie in voorbereiding) deden in 1968 een onderzoek aan spechten. Tot de voorbereidende werkzaamheden van het onderzoek behoorde het opsporen en controleren van nesten van de Groene Specht (Ficus viridis), de Grote Bonte Specht (Dendrocopos major) en de Zwarte Specht (Dryocopus martius). Controle was nodig om direct na de geboorte van de jongen, het voedergedrag van de adulte spechten te kunnen observeren en bij de juvenielen voedselproppen en excrementen te kunnen verzamelen. Het onderzoek werd verricht op de landgoederen Planken Wambuis en Noord-Ginkel te Ede onder auspiciën van het voormalige ITBON te Arnhem.