Blauwe Reiger: A. A. Blok, Vrijheidslaan 60”’, Amsterdam-1010, tel. 020-711745 en M. Roos, Burg. Verstegenstraat 26, Westzaan, tel 075-87214. Medewerking wordt gevraagd voor landelijke telling aan alle nesten gedurende periode half april tot half mei 1974. Nieuwe gegevens zijn van belang i.v.m. beschermings- en beheersproblemen, pesticiden- en populatieonderzoek en internationaal jachtbeheer. Verdere inlichtingen bij de bewerkers. Ook gegevens uit voorgaande jaren zijn welkom. Boomklever: A. de Vries, Jachtweg 9, Arnhem. De volgende gegevens worden gevraagd: gebied (naam, ligging, oppervlakte, gemeente). Opgave van boomsoorten (volgorde van talrijkheid), leeftijd bos. Aantal broedparen. Nestplaatsen (natuurlijke holen, nestkasten); in welke boomsoorten. Voedselzoeken: in welke boomsoorten in broedtijd en in welke buiten broedtijd. Ook gegevens over bossen, waarin de soort niet voorkomt, zijn welkom.