Aan het verhaal over het merelpaar met zijn 23 nesten en de daarin vervatte vraag van de heer De Jong over flatneurose zou ik graag mijn conclusie en eigen ervaringen willen toevoegen. Volgens mij werden de verwarring en de nervositeit bij de vogels nl. niet veroorzaakt doordat zij niet zouden weten waar hun nest was, maar veeleer door het overgrote aanbod van precies dezelfde nestgaten, hetgeen hun keus uitermate bemoeilijkte tot ten slotte de legnood van het vrouwtje de doorslag gaf. Tot dat moment probeerden de vogels ieder in hun ogen geschikt nestgat en konden zij niet tot een definitieve keus komen.