De redactie van ’Het Vogeljaar’ wil door de uitgave van dit speciale jubileumnummer de aandacht vestigen op het 75-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels. Zij biedt de jubilerende Vereniging haar gelukwensen aan. Moge de Vereniging voor de toekomst een belangrijke groei van het ledental en veel succes bij het nastreven van haar doelstellingen ondervinden. Dank zij de jubilerende Vereniging is dit nummer uitgegroeid tot deze omvang. Wij zijn een ieder, die heeft bijgedragen tot het welslagen van dit nummer, erkentelijk, in 't bijzonder de directeur van de Vereniging de heer C. de Bruin, als ook de tekenaar van de aquarel voor het kleurenomslag de heer Rein Stuurman.