In 1966 heeft het bestuur van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels het initiatief genomen tot het instellen van de H.H. Buisman Legpenning die u hiernaast afgedeeld ziet. De ontwerper is de beeldhouwer Theo Mulder te Haarlem. De instelling van deze penning had de bedoeling van een hommage aan een vogelbeschermer van formaat, Hein Buisman, die van 1938 tot zijn dood in 1963 deel uitmaakte van het hoofdbestuur van de vereniging.