’Ja komt u maar gerust, hij is thuis zei mevrouw Duijfs toen ik haar opbelde met de vraag of we even langs mochten komen voor een gesprek met haar man. En zo werden we ’s avonds hartelijk verwelkomd in de gezellige woonkamer van de familie Duijfs aan de Dorpsstraat in Jisp. Een rustiek dorpje, gelegen midden in het prachtige Wormeren Jisperveld. Van oorsprong een brakwatergebied, groot circa 2100 ha en voor 80% bestaande uit weilanden omgeven door sloten. Een eldorado voor weide-, water en rietvogels, de naam 'natuurreservaat’ waardig. Eén van de twee vogelwachters die daar het dagelijks toezicht uitoefenen is de heer P. Duijfs. Een rustige zeventiger, in 1928 als veehouder in die contreien komen wonen, onbezoldigd ambtenaar van het korps Rijkspolitie, Controleur Vogelwet 1936, lid en medeoprichter van de Vogelbeschermingswacht ’Zaanstreek’, vanaf 1962 toezichthouder op de daar aanwezige eigendommen (300 ha) van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, drager van de ’Buisman’-penning (zie ook pag. 598) en nu ruim 31 jaar vogelwachter voor de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels! Eenendertig jaar vogelwachten, een hele tijd! ’Ja, ik weet nog goed hoe dat zo kwam,’ aldus de heer Duijfs. ’Op een dag las ik een advertentie waarin de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels voor dit gebied een vogelwachten zocht. En ofschoon ik toondertijd nog weinig van vogels af wist, had ik toch wel zin in die baan.