Gaarne grijp ik de geboden gelegenheid aan om in dit jubileumnummer de lezers iets te vertellen over het ontstaan, het doel en de werkwijze van het hierboven genoemde comité. Hiervoor moet worden teruggegrepen naar februari 1954, toen de weersomstandigheden van dien aard waren, dat hulpverlening aan de in bittere nood verkerende vogels dringend noodzakelijk was. Het orgaan ’Wiek en Sneb’, de voorloper van het huidige ’Het Vogeljaar’, schreef hierover nadien het volgende: ’De vogelbeschermingsgedachte openbaarde zich toen op een bijzondere wijze, waaruit dus bleek, dat deze gedachte gepropageerd door de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, vele vogelbeschermingswachten, tal van andere organisaties en particulieren, opmerkelijk succes heeft gehad en steeds dieper in ons volk doordringt’.