Vogelbescherming is een aspect van de natuurbescherming, één van de vele. Toch heeft de vogelbescherming al sedert het allereerste begin van het natuurbeschermingsstreven daarin als enig vakgebied steeds een eigen zelfstandige positie ingenomen. Dat is niet alleen in Nederland zo, dat is ook het geval in andere landen. In de internationale natuurbescherming heeft de Vogelbescherming zelfs verreweg de oudste organisatie, de Internationale Raad voor de Vogelbescherming. De ontwikkelingen op het gebied van de natuurbescherming zijn vooral de laatste 25 jaar nogal opvallend geweest. Dit komt onder andere tot uiting in de omstandigheid, dat men van ’natuurbescherming’ is overgegaan naar ’natuurbehoud’ en ’natuurbeheer’. Vogelbescherming is nog altijd vogelbescherming. Dit betekent evenwel niet, dat vogelbescherming niet met de tijd is meegegaan. Men kan zelfs stellen, dat de vogelbescherming in verschillende opzichten, onder meer op het gebied van natuurbeheer, andere natuurbeschermingsorganisaties ten voorbeeld is geweest. Dit houdt zonder twijfel verband met de noodzaak ook op vogelbeschermingsgebied voortdurend actief te zijn en bij te blijven.