Sedert het Europees Natuurbeschermingsjaar N70 staat het natuurbehoud in Nederland hoger genoteerd dan ooit. Toch worden hier aan de vogelbescherming nog steeds ernstige slagen toegebracht, vooral door de aantasting van biotopen. Door de bundeling van krachten, zowel in de sector van het onderzoek als op het gebied van de beleidsbeïnvloeding, zijn de laatste tijd belangrijke initiatieven genomen. Men hoopt hierdoor paal en perk te stellen aan de verdergaande nivellering van de kenmerkende verscheidenheid van het Nederlandse landschap en de daar levende planten en dieren. P. Nijhoff, directeur Stichting Natuur en Milieu, Herengracht 540, Amsterdam-C.