Vanwaar nu eigenlijk ’Friese Vogelbescherming?’ Is Friesland nu wat de vogelbescherming betreft anders georiënteerd dan de rest van Nederland? In principe natuurlijk niet. Vogel- en natuurbescherming vragen, waar ook ter wereld, dezelfde instelling, namelijk verwondering en liefde vóór, en daardoor een drang tot behoud van alles wat leeft.