In 1968 kreeg het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, via de Directeur van het Staatsbosbeheer het verzoek van de Staatssecretaris van CRM de heer Van der Poel, om proeven te nemen met het kweken van Vinken in gevangenschap. Of anders gezegd: te onderzoeken of het mogelijk is, dat Vinken in een kleine volière, zoals liefhebbers deze vaak in hun tuin hebben, tot broeden komen en jongen groot kunnen brengen. Welke overwegingen brachten de Staatssecretaris ertoe om dit verzoek (van het Ministerie van CRM) te doen uitgaan? Er bestaat in Nederland een groep mensen, die zich bij wijze van vrije-tijds-besteding bezig houdt met het houden en trainen van Vinken voor zangwedstrijden. ledere vinkenman heeft volgens de liefhebbers een andere stem, de één nog mooier dan de ander. De liefhebbers kennen de verschillende nuances in de vinkenslag precies en zij wedijveren met elkaar om de best zingende manvink te bezitten. Vroeger werden om Vinken tot topprestaties aan te zetten nog al eens wrede praktijken toegepast, maar dat is nu niet meer het geval.

, , , , , , , ,
Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

A. Timmerman sr. (1974). Deskundigheid en tijd vereist - Het kweken van Vinken (Fringilla coelebs) in gevangenschap. Het Vogeljaar, 22(2), 673–677.