Van tijd tot tijd verschijnt er in ’Het Vogeljaar’ een opgave van nieuwe, door de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk aangestelde, Controleurs-Vogelwet 1936. Vele van de lezers zullen zich dan afgevraagd hebben, wat dat voor mensen zijn. In dit artikel wil ik daarom eens iets vertellen over hun functie en taak.