Het is te verwachten, dat het percentage jonge vogels bij de Boerenzwaluw na de broedtijd ongeveer 75% zal bedragen. Uit tellingen in augustus-september in Nederland blijkt, dat het werkelijke percentage iets lager ligt en wel op 71,1 %. Tellingen in Zuid-Afrika waar veel Boerenzwaluwen overwinteren, geven voor januari een jongenpercentage van 59,6. Hieruit blijkt dat het aantal jonge vogels in de herfst en het begin van de winter sneller is afgenomen dan dat van de volwassen vogels. De vergelijking tussen de gegevens, die in Zuid-Afrika en Nederland werden verkregen, is helaas niet geheel zuiver, omdat de waarnemingen in verschillende jaren werden verricht.