Tot de weinige vogelsoorten die in forse aantallen kunnen voorkomen in het hart van grote steden behoort de Gierzwaluw. De Gierzwaluw is zelfs de enige vogelsoort die – althans in Amsterdam – voorkeur lijkt te hebben voor oude stadswijken, en die daarbuiten zelden broedend wordt aangetroffen. Hoe moet deze voorkeur voor oude wijken worden verklaard? Om een antwoord op deze vraag te krijgen werd in de zomer van 1973 een overzicht gemaakt van broedgevallen in een gedeelte van Amsterdam 1). Uit de inventarisatie kwamen verrassend duidelijke contrasten naar voren tussen verschillende stadsgedeelten, contrasten die nauw bleken samen te hangen met de constructie van de daken. In verband hiermee zijn sterke aanwijzingen gevonden dat de Amsterdamse populatie Gierzwaluwen ernstig wordt bedreigd.