De jaarlijkse bijeenkomst van de Executive Board van het International Waterfowl Research Bureau werd gevolgd door een Wader Symposium. Dit werd georganiseerd door de Wader Research Group. De bijdragen zullen gebundeld en gepubliceerd worden, zoals inmiddels ook is geschied met de bijdragen van het symposium van vorig jaar over Rational Use of Waterfowl Resources. Het symposium over steltlopers bevatte zeer uiteenlopende bijdragen over taxonomische problemen, rassen, geografische herkomst (o.a. J. Harrison en G. Boere), broedbiologie en terreinkeus, over het inrichten en beheer van steltloperbiotopen: over populatiedynamica van de Bonte Strandloper (M. Soikkeli) en over trek en de overwinteringsgebieden (o.a. C. Edelstam, A. Johnson en A. Prater).