Anno 1974 leven wij in een tijd, waarin regionale avifauna’s als paddestoelen uit de grond schieten. Allerwegen wordt er gewerkt aan het verzamelen van gegevens voor een ornithologische atlas van Nederland en wordt er onderzoek verricht naar het voorkomen van tal van vogelsoorten in ons land. Ook het Vogels kijken zonder verdere pretenties’ heeft in de laatste jaren een geweldige vlucht genomen. Daarom is het een merkwaardige en eigenlijk verwonderlijke zaak dat er tot op de huidige dag nog maar uiterst weinig bekend is over het wel en wee van een groot aantal vogelsoorten uit de groep der ’nachtvogels’. Onder ’nachtvogels’ verstaan wij hier gemakshalve die vogelsoorten, die zich vooral ’s nachts laten horen en die dientengevolge het beste in de ’kleine uurtjes’ te inventariseren zijn. Welke soorten hier bedoeld worden kan men in de tabel zien.