Dr. J. H. Westermann en Graaf Léon Lippens door Z.K.H. de Prins der Nederlanden onderscheiden met de Orde van de Gouden Ark Onder de dertien natuurbeschermers die in 1974 de Gouden Ark ontvingen behoorde als eerste Nederlander, de secretaris van het Wereld Natuur Fonds, dr. J. H. Westermann (zie ook ’Panda Nieuws’ 10: nr. 4, pag. 35), en de Belgische ornitholoog Graaf Léon Lippens. De versierselen behorende bij deze onderscheiding, werden op 28 februari tijdens een bijeenkomst op paleis Soestdijk door Z.K.H. de Prins der Nederlanden persoonlijk uitgereikt. In 1971 werd de ’Stichting de Orde van de Gouden Ark’ door de Prins ingesteld, welke ten doel heeft personen te onderscheiden die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor het behoud van de flora en fauna op aarde. Z.K.H. de Prins der Nederlanden is grootmeester der Orde.