In Het Vogeljaar jrg. 22 no. 2 geeft een aantal schrijvers hun zienswijze over onderwerpen die direct of indirect met vogelbescherming te maken hebben. Opvallend is dat iedereen ’Vogelbescherming’ een goed hart toedraagt terwijl diverse schrijvers laten blijken dat de diepere betekenis van vogelbescherming hen is ontgaan. Ons commentaar gaat uit naar jagers, valkeniers en kooikers.