Deze keer wil ik vragen behandelen die het lid van de Tweede Kamer Scholten (AR) op 25 oktober 1972 stelde aan de toenmalige Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk de heer Vonhoff. Hoewel deze vragen al van geruime tijd geleden dateren, wil ik ze toch nog in ’Het Vogeljaar’ opnemen, omdat de door de heer Scholten gesignaleerde ’problematiek’ niets aan actualiteit heeft verloren.