De heer Van der Geld staat in zijn klacht over ongepaste vogelfotografie (wat een schitterende uitdrukking voor de door deze arrogante kwasten aangerichte vernielingen) niet alleen. Deze klacht wordt ook gehoord op Terschelling, Ameland, Hoge Veluwe en de Oost-Waterlandse natuurreservaten. Het optreden van deze ’vogelfotografen' wordt niet alleen veelvuldiger en driester door de dure apparatuur, die zij om hun nek hebben hangen en waarmede zij vaak niet eens behoorlijk kunnen omgaan, ondanks de fraaie reclamezinnen als: ’Voor de mooiste resultaten behoeft u slechts op de sluiterknop te drukken, onze automatische-elektronische camera doet de rest’, maar ook voor een zeer belangrijk deel door wedstrijden, uitgeschreven door fotoen filmbladen, kranten en andere tijdschriften, uitgeverijen, verzekeringsmaatschappijen, personeelsverenigingen, toeristenorganisaties enz., allemaal instellingen, verenigingen en lieden, waarbij publiciteit, klantenbinding en dus géld vooróp staan in hun gedachtenwereld en die het blijkbaar absoluut niet kan schelen ten koste van wat de begeerde mooie prentjes (voor vakmensen meestal volkomen waardeloos) verkregen worden.