Het stuk over de Kleine Rietgans in ’Het Vogeljaar’ 1973, nr. 5: 473-476 heeft nogal wat pennen in beweging gebracht. Het is helaas niet mogelijk op alle reacties in te gaan. Het lijkt niet overbodig er op te wijzen, dat er drie totaal verschillende categorieën in het geding zijn: – een juridisch gegeven – een biologisch probleem – een beheerskwestie Bij het eerste gaat het om de vraag hoe je een bepaalde wettekst, die er nu eenmaal is, moet interpreteren. De tweede vraag is die van ’ondersoort of geen ondersoort’. De beheersvraag wordt primair op het nemen van verantwoordelijkheid gebaseerd.