Een probleem waarmee veel verenigingen op ornithologisch gebied in ons land kampen, is hoe zij een deel van de leden zover kunnen krijgen, dat zij deelnemen aan één of andere vorm van vogelstudie. De Vogelwerkgroep ’Het Gooi en Omstreken’ vormt hierop geen uitzondering. Het vergroten van de vogelkennis wordt al enige jaren gestimuleerd door het organiseren van vogelcursussen, terwijl speciale inventarisatie-excursies de ervaring in het veld trachten bij te brengen. Desondanks schijnt er bij de leden een soort drempelvrees te bestaan om mee te gaan doen aan inventarisaties en andere gespecialiseerde onderzoeken. Een van de pogingen om de zelfwerkzaamheid te bevorderen, is een telling van het Waterhoen in de winter. Hiertoe worden jaarlijks op een weekeinde in januari alle in het studiegebied van de vogelwerkgroep verblijvende exemplaren geteld. Onderstaand artikel geeft de resultaten van drie jaar onderzoek weer.