In ons blad zijn enkele artikelen geplaatst, die meer dan ooit vele pennen in beweging hebben gezet. We ontvingen een groot aantal brieven, sommige zelfs zó gesteld, dat ze zonder meer in ons blad zouden kunnen worden opgenomen. De schrijvers waren voor- en tegenstanders van de jacht en die zijn er natuurlijk altijd geweest. De laatste jaren waren de tegenstellingen niet zo scherp meer, omdat van beide kanten werd ingezien, dat een bepaalde vorm van samenwerking, in het belang van de vogels en het wild, onontbeerlijk is. Wanneer wij daarbij nog bedenken, dat zelfs vogelbeschermers onder elkaar er nog zoveel verschillende opvattingen op nahouden, zal een ieder kunnen begrijpen, dat destijds ons blad is opgericht uitsluitend met de bedoeling die tegenstellingen te overbruggen, in het belang van Vogelbescherming. Het is daarom, dat wij er een stichting van hebben gemaakt en eveneens om te voorkomen, dat één bepaalde vereniging of één bepaalde opvatting zou overheersen. Het Vogeljaar is dus niet de speciale uitgave van één van de gezamenlijke deelnemers, die op de achterzijde van elk nummer zijn vermeld.