Het Bestuur van Vogelbescherming acht het gewenst een mededeling te doen naar aanleiding van het artikel van de heer Morman D. van Swelm, dat verscheen in ’Het Vogeljaar’ van augustus 1974. Het Bestuur is gebleken dat bedoeld artikel een groot aantal vraagtekens heeft opgeroepen bij zowel een deel van de leden van de eigen vereniging als bij een deel van de leden van de KNJV.