’Zeg mij wie uw vrienden zijn ...’ Deze vraag kan ik heel gemakkelijk beantwoorden: Wat de Vogelbescherming betreft is iedereen mijn vriend die vogels beschermt en dat kunnen onder bepaalde omstandigheden heel goed jagers, eierzoekers, kooikers, valkeniers, hengelaars, watersporters, kunstschilders, kanariefokkers en ja, zelfs postduivenhouders en cultuurtechnische ambtenaren zijn. Hun persoonlijke motieven gaan me niets aan wie ben ik? en we vinden elkaar, misschien tijdelijk, in het zelfde vlak: de vogelbescherming. Gelukkig ben ik niet de enige die er zo over denkt. Maar de heer Van Swelm wil onder zijn vrienden blijkbaar alleen die lieden rekenen die exact zo denken als hij: een merkwaardige inperking van het begrip vriendschap. De pogingen van de heer Van Swelm tot polariseren zijn volstrekt heilloos en schadelijk voor de goede betrekkingen. Hoe verschillend onze achtergronden ook zijn, allerlei soorten natuur- en vogelbeschermers hebben elkaar in deze barre tijden broodnodig. Vervolgens: Als hij stelt dat Vogelbescherming nu, meer dan nooit kwaliteit behoeft, vraag ik me af of kwaliteit verenigbaar is met gebrekkige kennis, onvolledige weergave of onjuiste interpretatie van litteratuurgegevens en het al dan niet opzettelijk debiteren van onwaarheden.