Miljoenen trekvogels bereiken op hun jaarlijkse tocht naar hun broed- of overwinteringsgebieden niet het einddoel van hun reis, omdat zij onderweg gevangen en/of vermoord worden. Als u dit leest is de vogeltrek, één der boeiendste verschijnselen in het leven van de vogels, weer volop aan de gang. Het is, anno 1974 in Zuid-Europa, uitgegroeid tot één grote vogeltragedie. Teneinde paal en perk te stellen aan de weerzinwekkende praktijken van vogelvangers en vogeljagers hebben een aantal binnen- en buitenlandse natuurbeschermingsorganisaties het initiatief, genomen tot hernieuwde activiteiten om de trekvogels te beschermen. Op pag. 826 van het vorige nummer maakten wij reeds melding van de oprichting van het Nederlands Comité Bescherming Trekvogels. Het ligt in de bedoeling dat ook andere natuurbeschermingsorganisaties zich bij dit initiatief zullen aansluiten. Het Nederlands Comité is principieel van oordeel, dat ter verwezenlijking van het uiteindelijke doel, beperking en liefst totale stopzetting van de vogelvangst in Italië en andere Zuideuropese landen, de inschakeling van ter plaatse bekend zijnde personen en organisaties onontbeerlijk is.