Ten behoeve van de coördinatie en stimulering van de amateur-ornithologie in Europa werd in december 1971 de Tring-Conferentie in Engeland gehouden. De resultaten van deze conferentie zijn in de Engelse taal vastgelegd in Band 5 (juni 1973) van ’Auspicium’ (Supplementum) met bovenstaande titel geredigeerd door dr. J. J. M. Flegg en dr. G. Zink.