De bijdrage, die kunstenaars aan de natuur- en vogelbeschermingsgedachte hebben geleverd, is enorm groot, alhoewel wij vaak geneigd zijn de ontwikkeling van die beschermingsgedachte voor het grootste deel aan de verenigingen toe te schrijven. Wij zijn van mening, dat wij daarmee de kunstenaars onrecht aandoen en zullen daarom zo nu en dan bijzondere figuren voor ’t echt-verdiende voetlicht halen. De eerste is de alom bekende illustrator van vele vogel- en kinderboeken REIN STUURMAN. Hij werd geboren op 6 december 1900 te Zaandam als zoon van een mij goed bekende timmerman, ’n rustig vakman met een prachtige grijze baard. Rein Stuurman werd kantoorbediende op hetzelfde bedrijf, een baan die zijn liefde niet had en het was nog een wonder, dat hij dit werk tot zijn 30e jaar heeft gedaan. Zijn hobby: tekenen en schilderen, nam hem na maar ook wel tijdens de kantooruren helemaal in beslag, beter nog zoals hijzelf zegt: ’Ik was er van bezeten!’